Historia sekcji zapaśniczej

Początki sportu zapaśniczego w  Żarach. Początki sekcji zapaśniczej 1973 – 1975

Sport zapaśniczy w  Żarach , zapoczątkowany został przez nauczyciela wychowania fizycznego Pana Franciszka Dendewicza. W 1973 roku, skierowany  i dofinansowany  przez Powiatowy  Komitet Kultury  Fizycznej  ukończył kurs instruktorski w  Kostrzynie. Franciszek Dendewicz rozpoczął tym samym realizację swojej pasji, której rezultatów sam z pewnością się nie spodziewał.  Pierwsze zajęcia odbywały się w ówczesnej Szkole Podstawowej nr 4.  Prowadzenie zajęć w jednej grupie szkoleniowej hamowało rozwój dyscypliny, która przyjęła się wśród żarskiej młodzieży.  Brak kadry szkoleniowej uniemożliwiał zorganizowanie kolejnych grup  ćwiczebnych. W związku,  z czym poziom organizacyjny w latach 1973 – 1974 nie zadowalał prekursora żarskich zapasów. By z większym rozmachem rozbudowywać zapaśnicze środowisko w  roku 1975 zatrudniony został  instruktor zapaśnictwa z byłego ZSRR Anatolij Kałasznikow. Trener  Anatolij Kałasznikow swoje zajęcia szkoleniowe rozpoczął w sali sportowej, w  szkole specjalnej nr 6. Stworzona druga grupa  ćwiczebna podniosła poziom zapaśnictwa w Żarach.

Żarskie Zapasy w latach 1976-2017  -sztab szkoleniowy i zarządzanie klubem

Początki dobrej pracy szkoleniowej Franciszka Dendewicza i Anatolija KAŁASZNIKOWA  i pierwsze dobre rezultaty w zawodach rangi mistrzostw województwa spowodowały konieczność podjęcia ważnych decyzji organizacyjnych. Konieczne stawało się opracowanie systemu organizacji i szkolenia w zapasach w mieście Żary. Systemu, który przez wiele lat i dla wielu klubów w Polsce stała się symbolem znakomitej pracy organizacyjno-szkoleniowej w sporcie zapaśniczym.

W sekcji podjęto radykalne kroki, m. in. Do Żar ściągnięto trenera I klasy Marka Cieślaka, który już zakładał i pracował w kilku klubach zapaśniczych. Udało się to w 1976 roku, kiedy to został on skierowany przez Wojewódzką  Federację  Sportu do Żar.. Wraz z przybyciem trenera Marka Cieślaka powstała nowa  grupa  naborową  przy  Szkole Podstawowej nr 9.Trener Marek Cieślak do pracy z żarską młodzieżą zachęcił nauczyciela  wychowania fizycznego mgr  Mirosława Malewicza, który w 1977 roku  uzyskał uprawnienia instruktorskie i utworzył kolejną grupę przy Szkole  Podstawowej nr 4.

Rok 1978 był znaczący, gdyż powołano do życia KS „Agros”. Fakt powstania ZLKS   „Agros”  przyczynił się  do ściągnięcia  do Żar  instruktora Ryszarda  Dynowskiego. Młody, ambitny  z  doświadczeniem  zawodowym  szkoleniowiec  przystąpił do  pracy  z młodzieżą  w  ramach  SKS przy  Szkole Podstawowej  nr 8. Tak więc w roku 1978 w klubie zatrudnionych było czterech szkoleniowców: Franciszek Dendewicz, Marek Cieślak, Ryszard Dynowski i Mirosław Malewicz.

W  1987  roku Polski  Związek  Zapaśniczy nominował  trenera Marka  Cieślaka  na  trenera  kadry  narodowej  do 18  lat.

Obiecująco zapowiadał  się  powrót do  Żar  z Wałbrzycha  wychowanka klubu  Jana  Sadłowskiego, który  rozpoczął zaoczne  studia  trenerskie  w  gorzowskim  IWF  oraz  treningi  z  grupą  utalentowanych  juniorów.

W  1990  roku doszło  do  poważnych zmian, trener  Marek  Cieślak zrezygnował z  pracy w  klubie  i kadrze  narodowej. Główną  grupę  przejął  trener   II   klasy   Mirosław   Malewicz, którą   prowadził   do   1992   roku. Dalszego   szkolenia   tej   grupy   podjął   się   Ryszard   Dynowski, którą   prowadzi ją po   dzień   dzisiejszy.

Od 1991 roku rozpoczęło się znaczne zasilanie klubu w wykwalifikowaną kadrę szkoleniową, którą stanowili byli zawodnicy klubu, wychowankowie wcześniej wymienionych trenerów.

W 1991 roku do grona szkoleniowców dołączył były zawodnik klubu Bogdan Kępiński, a w roku 1993 Dariusz Kołacz. Pierwszy prowadził zajęcia początkowo w Szkole Podstawowej Nr 9, a od 1993 w   Zespole   Szkół   Rolniczych, grupę ze Szkoły Podstawowej Nr 9 przejął Dariusz Kołacz.

Wprowadzenie   w   Polsce   zapasów   kobiet   przyczyniło   się   do   otwarcia   kolejnej   grupy   naborowej, którą   prowadził   i   prowadzi   Ryszard   Dynowski

W   1994   roku   Franciszek   Dendewicz   zrezygnował   z   prowadzenia   naboru i szkolenia   młodzieży.

Od   września   1996   roku   pracę w klubie podjęli kolejni wychowankowie klubu, tworząc   trzy   kolejne   grupy   naborowe:   Krzysztof   Danielewski, Robert   Niedzielan, Mirosław   Sawicki.

W roku 1998 grono szkoleniowców klubu powiększa się o kolejnych wychowanków, do których należą: Ireneusz Wągrowski, Jarosław Tomczak, Grzegorz Śnieżek oraz Tomasz Dziok, który zrezygnował z pracy w klubie w roku 2004. Z dziewczętami pracował w klubie przez kilka sezonów Igor Łobas.

W ostatnich latach do kadry szkoleniowej klubu doszły jeszcze dwie osoby: Grzegorz Osocki w 2000r. i Robert Kaszubski w 2002r.  W roku 2015 pracę w klubie podjął kolejny wychowanek Sławomir Tabaczek. Pierwszą kobietą w sztabie szkoleniowym Agrosy została znakomita zawodniczka Dominika Osocka. Trenerem grupy kadetów i juniorów zostaje w roku 2016 Artur Mikołajczyk a od 2017 roku swoje  pierwsze kroki trenerskie stawia były wielokrotny medalista mistrzostw Polski kadetów i juniorów Jakub Karolewicz.

Na przestrzeni lat kadra szkoleniowa zmieniała się, a na dzień dzisiejszy tworzą ją:

Ryszard Dynowski – I trener
Artur Mikołajczyk – trener kadetów i juniorów.
Bogdan Kępiński – trener grupy młodzików.
Dominika Osocka, Krzysztof Danielewski, Robert Kaszubski, Jakub Karolewicz i Dariusz Kołacz – trenerzy grup naborowych dzieci.

Efekty sportowe

Początki   funkcjonowania   sekcji   zapaśniczej, kiepska   baza   materialna, nie   wyrobiony   poziom   organizacyjny   oraz   system   szkolenia   niewątpliwie   niekorzystnie   wpłynęły   na   rezultaty   sportowe, a   co   za tym   idzie   rozwój   zapaśnictwa   w   Żarach. Okres   ten   charakteryzuje   się   brakiem znaczących rezultatów   sportowych   na   terenie     kraju. Jednak w   1974 roku   odbyła   się   I   Żarska   Spartakiada   Młodzieży   w   sali   „Włókniarza”. Zawody   te   z   powodu   braku   sprzętu   specjalistycznego   w   postaci   maty   zapaśniczej, odbyły   się   na   macie   gimnastycznej. W   roku   następnym    po   raz   pierwszy   zapaśnicy   wystartowali   w   Spartakiadzie   Wojewódzkiej, która   odbyła   się   w   Kostrzynie   nad   Odrą. Zawody   te   odbyły   się   w   dwóch   stylach, w   stylu   klasycznym, a   po   zakończeniu finałowych   walk, rozpoczęły   się   eliminacje w   stylu   wolnym. Bardzo   obiecująco   w   tych   latach   zapowiadało się   kilkunastu   zawodników, a   wśród   nich: Maciej Cichocki, Andrzej Kamiński, Piotr Mazurkiewicz, Zdzisław   Padiasek, Jerzy   Rowecki.

Prawidłowa   organizacja   szkolenia   zawodników   oraz   zaangażowanie,   kształcenie   się,   a   co   za   tym   idzie   fachowość   kadry   szkoleniowej   pozwalała   na   systematyczny   wzrost   osiągnięć   sportowych. Od   założenia   sekcji   w   1973 r.   już   po   czterech   latach   Krzysztof   Mudrecki   wywalczył   brązowy   medal   w   Ogólnopolskiej   Spartakiadzie   Młodzieży. W  1980   r.   zawodnicy   Agrosu  zwyciężyli w   punktacji   klubowej  Ogólnopolskiej Spartakiady  Młodzieży.  Drużyna   Agros otrzymała   Puchar   Wojewody   Częstochowskiego   za   największą   niespodziankę na Ogólnopolskiej   Spartakiadzie   Młodzieży 1980.

W   1982   r.   dwóch   żarskich zapaśników   Jan   Jóśkowski   i   Jan   Sadłowski   jako   pierwsi   reprezentowali   kraj   w   ME Juniorów   i   wraz   z   Mirosławem   Gutem   oraz   Mieczysławem   Traczem   zajęli   punktowane   miejsca   w    I   Lidze   Seniorów.

Dwa   lata   później   w   1984   r.   zawodnicy   Agrosu   wywalczyli   sześć   indywidualnych   medali    OSM   i   złoty   w   klasyfikacji   drużynowej. W tymże roku Piotr   Troczyński   wywalczył   IV   miejsce   w   ME Juniorów Młodszych w Łodzi . Rok później Krzysztof Szymański wywalczył również IV miejsce   w   ME Juniorów Młodszych ,   a   w   następnym   1986 r.   zajął    III   miejsce   w   MŚ , będąc   jednocześnie   pierwszym    żarskim   medalistą   w   imprezie   tej   rangi.

Wraz z nim barwy krajowe   reprezentował   Artur   Staniak, lecz bez   większego sukcesu.

W 1987 r. Andrzej   Maksymiuk   ku   zaskoczeniu   nawet   samego   trenera   kadry   wywalczył   srebrny   medal   w   MŚJ . Zawody te odbywały się w kanadyjskiej miejscowości Burnaby. W uznaniu osiągnięć i umiejętności Polski Związek Zapaśniczy nominował trenera klubowego Marka Cieślaka na trenera kadry narodowej juniorów do 18 lat. Kolejny srebrny medal w Mistrzostwach Świata Juniorów Młodszych w 1988 r. wywalczył   Marek Tarka, natomiast Tomasz Blimel i Bogdan Kępiński zajęli dalsze miejsca. Po powrocie do kraju reprezentanci ci pomogli wywalczyć drużynie I miejsce w klasyfikacji OSM, zdobywając indywidualnie trzy złote medale. Wśród reprezentantów kraju w 1990 roku w MEJ Młodszych (Witten – RFN) znalazło się dwóch zawodników z Żar: Maciej Sarnecki (V-miejsce) i Mirosław Sawicki (XI-XII-miejsce). Z pośród wszystkich lat 1991 rok był najbardziej owocny w reprezentantów kraju. W MŚ kadetów (Kanada) Polskę reprezentował Krzysztof Drozdek, w MŚJMł. w Hiszpanii (Barcelona) Robert Niedzielan i Waldemar Nowak, a w grupie juniorów w   Previdze (CSRS) Krzysztof   Danielewski.

W 1993 roku Marcin Malewicz w grupie kadetów reprezentował barwy narodowe w M.Ś.JMł. Kadeci Agrosu odniesli wielki sukces  zwyciężając w drużynowych Mistrzostwach Polski. Sukces smakował tym bardziej ,że nasza drużyna była gospodarzem tej imprezy, walki odbywały się w kunickiej hali SP-10 Żary.

W 1994 r. w   Mistrzostwach   Polski   w   różnych   grupach   wiekowych   żarscy   zapaśnicy zdobyli   sześć   medali,   dwóch z nich: Maciej   Korochoda   brał   udział   w   MŚ Kadetów, a   Marcin   Malewicz   w   MŚJ Młodszych. Systematyczny rozwój zapasów   w   trudnych   czasach,   gdy   wiele   klubów   sportowych   było rozwiązywanych   został   zauważony   i   wyróżniony   przez   Polski   Związek   Zapaśniczy   w   postaci   wyjazdu   klubu   w   zastępstwie   kadry   narodowej   seniorów   do   Chorwacji. Żarska ekipa w tym turnieju   wywalczyła bardzo wysokie III miejsce w klasyfikacji państw, a indywidualnie I miejsce   zajęli: Krzysztof   Danielewski, Maciej Korochoda, II miejsce Mirosław Sawicki i Grzegorz   Śnieżek, a III miejsce Robert Niedzielan.

W   kolejnym   1995   r. co raz   częściej było słychać o żarskich zapaśniczkach, wśród   nich Kamila Zgolak wygrała Mistrzostwa Polski  kadetek, a już rok później dziewczyny   wywalczyły siedem medali w Mistrzostwach Polski. W 1996 roku  w  składzie   reprezentacji   Polski w grupie  juniorów młodszych  znalazł   się   Maciej   Korochoda, który   brał   udział  w MŚ ,w Wałbrzychu, jednakże nie spisał   się najlepiej – odpadł   w eliminacjach. Porażkę tę powetował sobie w roku 1998 zdobywając tytuł wicemistrza Europy juniorów w Tiranie-Albania.

Systematycznie w grupie seniorów: Krzysztof Danielewski, Jacek Lepko, Robert   Niedzielan   i   Mirosław   Sawicki   zdobywali   wysokie   lokaty. Duże nadzieje sympatycy zapasów, zarząd klubu   oraz   kadra   szkoleniowa wiązała z   rokiem   1997,   w   którym   to   zawodnicy   i   zawodniczki   wykazali   dobrą   formę   na   krajowych   matach, wśród   nich   Sylwia   Judycka, Kamila   Zgolak   wywalczyły   medale   w   Mistrzostwach   Polski   Seniorek,   a   Krzysztof   Danielewski   zajął    II   miejsce w   Pucharze   Polski   Seniorów. Wisieńką na torcie był srebrny medal Mistrzostw Europy juniorek Sylwii Judyckiej(Hradec-Kralove -Czechy).

Rok 1998 to srebrny medal zdobyty przez Sylwię Judycką na  Mistrzostwach Świata juniorek (Fredrickson -Norwegia), srebro Macieja Korochody na ME, oraz Vm ME jun. Kamili Zgolak (Patras -Grecja). Swoją wielką sportową karierę na światowych matach, od srebra Mistrzostw Świata kadetek, rozpoczęła Iwona Matkowska. Tytuł wicemistrzyni Świata kadetek przypadł w udziale również Emilii Drzewińskie, a VIIIm miejsce na tej imprezie zajęła Agnieszka Lis (Manchester -Anglia). Artur Mikołajczyk zajmuje VI m na Mistrzostwach Świata kadetów( Pretoria- RPA).  W roku 1999 reprezentuje Polskę na Mistrzostwach Świata kadetów w Nykoping Falster(Dania) -XXI m. Iwona Matkowska na MŚ kadetek w Łodzi zajmuje XIm, a Luiza Chilińska miejsce XV. Żarską bohaterką tych mistrzostw zostaje Agnieszka Lis zdobywając tytuł wicemistrzyni świata kadetek. O jeden stopień podium niżej stanęła Emilia Drzewińska.

W nowe tysiąclecie AGROS wkroczył w stylu godnym wielkiego klubu. Damian Fedorowicz wywalczył tytuł wicemistrza Europy juniorów (Sofia- Bułgaria),to pierwszy wielki sukces żarskiego „Gladiatora Maty” -mistrza rolady.  Kolejny wielki żarski atleta – Artur Mikołajczyk zajmuje VII m na ME  juniorów (Sofia -Bułgaria)  i VII m na Mistrzostwach Świata juniorów (Nantes -Francja). Klasą dla siebie okazała się być Iwona Matkowska zdobywając tytuł wicemistrzyni Świata juniorek (Nantes -Francja) i zdobywając medal brązowy Mistrzostw Europy juniorek (Sofia-Bułgaria). Tytuł wicemistrzyni świata zdobywa w Nantes -Francja Kamila Zgolak. Emilia Drzewińska zdobywa w tymże samym roku wicemistrzostwo Europy kadetek (Bratysława -Słowacja). Młodszy brat Macieja Korochody, Michał Korochoda zajmuje VI m na Mistrzostwach Europy kadetów(Bratysława- Słowacja).

Kolejny sezon Agrosu -2001 to sukces Iwony Matkowskiej -IVm Mistrzostw Świata juniorek (Martigny- Szwajcaria). III miejsce na Mistrzostwach Europy kadetek zdobywa niezawodna Emilia Drzewińska. Po raz kolejny żarski zapaśnik z tytułem wicemistrza Świata. Artur Mikołajczyk zdobywa srebro MŚ (Taskent -Uzbekistan).

Kolejny sezon żarskich gladiatorów maty(2002), to srebrny medal Mistrzostw Europy juniorów Artura Mikołajczyka (Subotica) oraz srebro Emili Drzewińskiej w Mistrzostwach Europy juniorek (Tirana -Albania).

W dorobku klubu znajduja się zwycięstwa w klubowych Ogólnopolskich Olimpiadach Młodzieży: chłopcy- 1980, 1984, 1988, 2003,2004 oraz dziewczęta – 1999 i 2000r. Drużynowe Mistrzostwa Polski Kadetow: 1993, 2003, 2005r. Zdobycie klubowego Pucharu Polski Seniorek w 2003 roku. Drużynowe Mistrzostwo Polski Seniorek 2003r.

Spektakularnym sukcesem żarskich zapasów kobiet było zwycięztwo Emili Drzewińskiej w Mistrzostwach Polski Seniorek w 2003 kiedy to zawodniczka „Agrosu” w walce finalowej pokonała trzykrotną medalistkę Mistrzostw Europy Seniorek Małgorzatę Bassę.

Sezon ten z całą pewnością należał do jednego z najbardziej udanych w ponad 30-letniej historii żarskich zapasów. Drużyna seniorów zdobyła Wicemistrzostwo Polski, drużyna kadetów Mistrzostwo Polski. Indywidualnie żarscy zapaśnicy i zapaśniczki również zdobywali wiele medali a trójka z nich walczyła o olimpijskie paszporty.

W roku 2005 zawodnicy „Agrosu” zdobyli tytuł Drużynowego Mistrza Polski Juniorów w składzie: M.Kunysz, D.Skulski, D.Mazur, Ł.Bystroń, B.Zakrocki, M.Stemplowski, P.Baworowski, M.Michalewicz, J.Horaczy, P.Malinowski, P.Smarzyński.

Do znaczących sukcesów klubu zaliczyć należy również pierwsze miejsca drużyny z Żar w Mistrzostwach Polski Juniorek i Drużynowych Mistrzostwach Polski Kadetów drugie miejsca w Mistrzostwach Polski Seniorek i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Kadetów oraz trzecie miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Juniorów.

Rok 2005  obfitował w wiele sukcesów indywidualnych na arenie krajowej i zagranicznej we wszystkich grupach wiekowych kobiet i mężczyzn. Do najważniejszych należy tu zaliczyć uplasowanie na trzecim stopniu podium Mistrzostw Europy Kadetów w Tiranie Marcina Kunysza i srebrny medal Mistrzostw Europy Juniorek Marty Podedwornej. Rok 2005 bogaty był w sukcesy indywidualne zawodników i zawodniczek klubu, którzy zdobyli wiele medali na Mistrzostwach Polski oraz w Ogólnopolskich i Międzynarodowych Turniejach Zapaśniczych.

Warto pamiętać jednak, że sukces nie rodzi się z dnia na dzień i z reguły ma wielu ojców. Niewątpliwie w przypadku żarskiego klubu to wręcz wzorowa praca z młodzieżą pozwala na osiąganie tak wielu wspaniałych sukcesów.

Miarą naszego dorobku może być ponad 382 medale(w tym 117 złotych ,120 srebrnych i 145 brązowych- zdobytych w Mistrzostwach Polski ) oraz 22 medale Mistrzostw Świata i Europy (w tym 2 złote)- zdobytych w latach 1993-2016

Na przestrzeni 40 letniej historii klubu zawodnikiem, który uzyskał największy sukces sportowy jest Józef Tracz jako jedyny Polski zapaśnik zdobył medale podczas trzech kolejnych Igrzysk Olimpijskich Seul 1988 – brąz, Barcelona 1992 – srebro, 1996 Atlanta – brąz. Mieczysław Tracz reprezentował Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu -1988. Sportowa sława naszego klubu Iwona Matkowska,reprezentowała Polske w barwach naszego na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie 2012 (VIIm) i Rio de Janeiro (VIIm).